Står du i manntalet?

   

For å kunne røyste ved stortingsvalet 2021 må du stå i manntalet.

Manntalet er lagt ut til offentleg gjennomsyn. Kontroller om du er innført i manntalet ved å ringe
70 26 80 00 eller kontakte oss på e-post: post@stranda.kommune.no
                    

Jan Ove Tryggestad
Leiar i valstyret