Valkort og legitimasjon

  

Dei fleste har fått tilsendt dititalt valkort,
Personar som ikkje er aktive brukare av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valkortet tilsendt på papir.

Informasjon om digitalt valkort


Hugs legitimasjon. Det er fint om du tek med valkortet, det vil lette arbeidet i valgjennomføringa. 

Informasjon om legitimasjon