Offentleg ettersyn av Stranda kommune sin arealdel

  Klikk for stort bilete 

I medhald av plan- og bygningslova §11-14 har kommuneplanutvalet i møtet 23.10.2019, sak KPU016/19 gjort vedtak om høyring og offentleg ettersyn av Stranda kommune sin arealdel.

Planen er utarbeidd av Stranda kommune og OSE AS, og har som føremål å få ein god overordna arealplan som omfattar heile kommuna.

Plankartet også tilgjengelege digitalt på https://kommunekart.com/klient/stranda/publikum 

Ein gjer merksam på at merknader til saka vert referert og vurdert gjennom saksutgreiinga ved vidare handsaming av planen.

Eventuelle merknader skal sendas til post@stranda.kommune.no eller
Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, innan 13.12.2019
.

Arealdelen - Offentleg ettersyn
Tittel Publisert Type
Kartlegging av radon i Stranda kommune

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartlegging av radon i Stranda kommune.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_2019.10.30_.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_delområde nord_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_delområde nord_2019.10.30.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_delområde søraust_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_delområde søraust_2019.10.30.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_delområde sørvest_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_delområde sørvest_2019.10.30.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_nye formål_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_nye formål_2019.10.30.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_utan FKB_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2019 - 2032 - plankart_utan FKB_2019.10.30.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2020 - 2032 - føresegner og retningsliner_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2020 - 2032 - føresegner og retningsliner_2019.10.28.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2020 - 2032 - planomtale_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2020 - 2032 - planomtale_2019.10.28.pdf
Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2020 - 2032 - ROS-analyse_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdel Stranda kommune 2020 - 2032 - ROS-analyse_2019.10.06.pdf
Kommuneplanen sin arealdelen Stranda kommune 2020 - 2032 - konsekvensutgreiing_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanen sin arealdelen Stranda kommune 2020 - 2032 - konsekvensutgreiing_2019.10.28.pdf
Medverknadsmøte oppsummering Ringstad skule og Stranda vidaregåande 5

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Medverknadsmøte oppsummering Ringstad skule og Stranda vidaregåande 5.6.19.pdf
Merknadsvurdering_merknadsfrist 14

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsvurdering_merknadsfrist 14.06.2019_versjon 2019.08.18.pdf
Merknadsvurdering_oppstart_versjon_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsvurdering_oppstart_versjon_2019.08.18.pdf
Oppsummering frå møte SNP 17

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering frå møte SNP 17.6.19.pdf
Oppsummering medverknadsmøte Geiranger skule 3

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering medverknadsmøte Geiranger skule 3.6.19.pdf
Oppsummering medverknadsmøte Liabygda 3

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering medverknadsmøte Liabygda 3.9.19.pdf
Oppsummering medverknadsmøte Sunnylven skule 6

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering medverknadsmøte Sunnylven skule 6.6.19.pdf
Oppsummering medverknadsmøte ungdomsrådet Stranda kommune 6

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering medverknadsmøte ungdomsrådet Stranda kommune 6.6.19.pdf
Referat frå arbeidsmøte kommuneplanutvalet_27

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå arbeidsmøte kommuneplanutvalet_27.6.19.pdf
Samla oversikt innspel frå bygdemøte med kommentar

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samla oversikt innspel frå bygdemøte med kommentar.pdf
Temakart Gyte- oppvekstområde og fiskeplassar_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Gyte- oppvekstområde og fiskeplassar_2019.10.06.pdf
Temakart Høgspentline_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Høgspentline_2019.10.06.pdf
Temakart Kjerneområde landbruk_

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Kjerneområde landbruk_.pdf
Temakart Reguleringsplan før_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Reguleringsplan før_2019.10.06.pdf
Temakart Skred_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Skred_2019.10.06.pdf
Temakart Støy_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Støy_2019.10.06.pdf
Temakart Trafikkulykker_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Trafikkulykker_2019.10.06.pdf
Temakart Verna vassdrag

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Verna vassdrag.pdf
Temakart Verneområde_utvalde naturtypar_2019

31.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart Verneområde_utvalde naturtypar_2019.10.06.pdf