Fysioterapeut

 

Det er fire fysioterapeutar i Stranda:

Abegail Helland, årsvikariat - 100% kommunefysioterapeut-tlf. 464 11 173
E-post: abegail.helland@stranda.kommune.no 

Følgjande fysioterapeutar har driftsavtale med kommunen:

Randi Farstad – Storgata – tlf. 482 18 856
Onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysio Pilates instruktør.

Torgeir Aaland – Bankgt. 6 – tlf. 907 67 959
Er akupunktør (NAFO) og har mellomfag idrett (NIH) i tillegg til å vere fysioterapeut.

Over Årdal – tlf. 476 59 565
Fysioterapeut.

 

Tidlegare måtte du ha tilvising frå lege for å få fysioterapi, no kan du ta direkte kontakt på oppgitte mobilnummer for avtale. Fysioterapeuten tek då ei individuell vurdering på kva behov du har for fysioterapi.