Fysioterapeut

 

Det er fire fysioterapeutar i Stranda:

Vibeke Valdal Myeza - 100% kommunefysioterapeut-tlf. 464 11 173

 

Følgjande fysioterapeutar har driftsavtale med kommunen:

Randi Farstad – Storgata – tlf. 482 18 856
Onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysio Pilates instruktør.

Torgeir Aaland – Bankgt. 6 – tlf. 907 67 959
Er akupunktør (NAFO) og har mellomfag idrett (NIH) i tillegg til å vere fysioterapeut.

Over Årdal – tlf. 476 59 565
Fysioterapeut.

 

Tidlegare måtte du ha tilvising frå lege for å få fysioterapi, no kan du ta direkte kontakt på oppgitte mobilnummer for avtale. Fysioterapeuten tek då ei individuell vurdering på kva behov du har for fysioterapi.

Kontakt

Vibeke Valdal Myeza
Fysioterapeut
464 11 173

Kart