Fysioterapeut

 

Det er fire fysioterapeutar i Stranda:

Vibeke Valdal Myeza - 100% kommunefysioterapeut-tlf. 464 11 173

 

Følgjande fysioterapeutar har driftsavtale med kommunen:

Randi Farstad – Storgata – tlf. 482 18 856
Onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Fysio Pilates instruktør.

Torgeir Aaland – Bankgt. 6 – tlf. 907 67 959
Er akupunktør (NAFO) og har mellomfag idrett (NIH) i tillegg til å vere fysioterapeut.

Over Årdal – tlf. 476 59 565
Fysioterapeut.


For behandling tek ein kontakt med ein av dei overnemnde fysioterapeutane. Dersom ein skal få ytingar frå Folketrygda, treng ein rekvisisjon frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Ein tek med rekvisisjonen, og evt. aktuelle vedlegg som tidlegare vurderingar, undersøkingar og epikriser, til fyrste time.

Kontakt

Vibeke Valdal Myeza
Fysioterapeut
464 11 173

Kart