Informasjon om korona

Du finn heile tida oppdatert informasjon på folkehelseinstittuttet og helsedirektoratet sine sider. 
Du kan også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Information about corona in several languages

Har du luftvegssymptom som nyleg har oppstått?
 • Om du har luftvegssymptom som nyleg har oppstått bør du teste deg for koronasjukdom.
 • Om du ikkje har symptom og bur saman med nokon som er smitta, treng du ikkje teste deg.
 • Dersom du får positiv sjølvtest heime, bør du registrere dette i kommunen sitt system for å spore smitte. Ein positiv sjølvtest blir ikkje registrert på helsenorge.no, og vil ikkje bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikkje er fullstendig vaksinert, om du til dømes manglar oppfriskingsdose, kan du vurdere om du treng å ta pcr-test.
 • Det er ikkje nødvendig med stadfestande test for dei som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått gjennom koronasjukdom dei siste 3 månadane.

Har du testa positivt på hurtigtest:

Registrer deg: https://hjemmetest.remin.no/stranda

Utlevering av hurtigtest

Her finn du hurtigtestane:

 • Stranda kommune v/servicekontoret inngang A (i opningstida)
 • Hurtigtestane er også  tilgjengeleg  ved inngangen til alle omsorgssentra -  ikkje leit eller ta kontakt med personalet.

Har du testa positivt på hurtigtest:
Registrer deg: https://hjemmetest.remin.no/stranda

Informasjon om smittesituasjonen i Stranda

Vi oppdaterar smittestatus kvar måndag

Veke 14
29 nye smittetilfeller i veke 14

Veke 13
62 nye smittetilfeller i veke 13

Veke 12
73 nye smittetilfeller i veke 12

Veke 11
97 nye smittetilfeller i veke 11

Veke 10
108 nye smittetilfeller i veke 10

Veke 9
176 nye smittetilfeller i veke 9

Veke 8
243 nye smittetilfeller i veke 8

Veke 7
296 nye smittetilfeller i veke 7

Smittestatus pr. måndag 14.02.22
Frå torsdag til og med søndag har 123 personar testa positivt på koronavirus.
Totalt 220 nye smittetilfeller i veke 6.

Smittestatus pr. onsdag 09.02.22
Frå måndag til og med onsdag har 97 personar testa positivt på koronavirus. 
Og vi ser fortsatt at det er mange smitta barnefamiliar, spesielt på Hellesylt og Stranda. 

Smittestatus måndag 07.02.22
I veke 5 har 52 personar testa positivt på koronavirus.
Det er smitte i alle bygdelag og vi ser at mange barnefamiliar er smitta. 

Måndag 31.01.22
7 personar har testa positivt på koronavirus i løpet av helga

Fredag 28.01.22
Siste veka har 26 personar testa positivt på koronavirus.

Onsdag 26.01.22 oppdatert kl. 21:50
7 er bekrefta koronasmitta med pcr-test. Det er fleire som har testa positivt med hurtigtest. 

Tirsdag 25.01.22.
3 personar har testa positivt på covid-19

Måndag 24.01.22
1 nytt smittetilfelle i dag

Fredag 21.01.22
2 personar har testa positivt på covid-19 etter innreise frå utlandet. Smittesporinga er avslutta. 

Onsdag 19.01.22
4 nye smittetilfeller i dag. Dei smitta sit i isolasjon, og smittesporing er avslutta.  

Tirsdag 18.01.22
1 person har testa positivt på covid-19 etter innreise frå utlandet. Nærkontakt er i karantene og smittesporinga er avslutta. 

Fredag 14.01.22
2 nye smittetilfeller i dag. Dei smitta sit i isolasjon, og smittesporing er avslutta.  

Onsdag 12.01.22
1 person har testa positivt på covid-19 etter innreise frå utlandet. Smittesporinga er avslutta. 

Tirsdag 11.01.22
1 person har testa positivt på covid-19, nærkontakter er sett i karantene.  Smittesporinga er avslutta. 

Laurdag 08.01.22
1 person har testa positivt på covid-19, personen er nærkontakt av tidlegare meldt smitte.  Smittesporinga er avslutta. 

Fredag 07.01.22
2 personar har testa positivt på covid-19, eine personen er nærkontakt av tidlegare meldt smitte.  
Smittesporinga er avslutta. 

Onsdag 05.01.22
Tre personar har testa positivt på covid-19 etter innreise frå utlandet. Smittesporinga er avslutta. 

Tirsdag 04.01.21
To personar har testa positivt på covid-19 etter innreise frå utlandet. Nærkontakter er sett i karantene og smittespringa er avslutta. 

Tirsdag 28.12.21
Stranda kommune fekk meldt 5 nye smittetilfeller av covid-19 i dag 28.12.21. Dei smitta sit i isolasjon og nærkontakter er i karantene. Smittesporinga avslutta. 

Tirsdag 21.12.21
Stranda kommune fekk meldt eitt nytt smittetilfelle av covid-19 i dag. Den smitta sit i isolasjon og nærkontakter er i karantene. Smittesporinga avslutta. 

Fredag 10.12.21
Ein person har testa positivt på covid-19 fredag 10.12.21. Personen var allerede i isolasjon og smittesporinga er avslutta. 

Torsdag 09.12.21
Ein person har testa positivt på covid-19. Personen er sett i isolasjon og smittesporinga er avslutta. 

Onsdag 08.12.21
3 personar har testa positivt på covid-19. Personane er sett i isolasjon.
Det er ikkje samanheng mellom smittetilfella.  

Torsdag 18.11.21
Ein person har testa positivt på covid-19 i dag, torsdag 18. november. Den smitta sit i isolasjon, og smittesporing er avslutta. 

Tirsdag 09.11.21
Ein person har testa positivt på covid-19 i dag.  Den smitta sit i isolasjon, og smittesporing er avslutta. 

Tirsdag 26.10.21
Stranda kommune fekk bekrefta to nye smittetilfeller i dag. Dei smitta sit i isolasjon, og smittesporing er avslutta.  

Laurdag 23.10.21
Ein ny person har testa positivt på covid19. Smitta er i samband med tildlegare meldt smitte denne veka. 

Onsdag 20.10.21
3 personar har testa positivt på covid19. Smittesporinga er avslutta. 

Tirsdag 28.09.21
Ein person har testa positivt på covid-19. Den smitta er sett i isolasjon.
Laurdag 18.09.21
Ein person har testa positivt på covid-19. Den smitta er sett i isolasjon og smittesporinga er avslutta. 

Måndag 13.09.21
Ein person har testa positivt på covid-19. Husstandsmedlemmar er sett i karantene og smittesporing pågår.

Fredag 03.09.21
To personar har testa positivt for covid-19. Begge har vore i karantene og smittesporing er avslutta.

Onsdag 01.09.21
Ein person testa positivt på covid-19. Vedkomande sat i innreisekarantene, er no sett i isolasjon og nærkontakt i karantene.

Søndag 22.08.21
Ein person har testa positivt på covid19. Nærkontakt er sett i karantene.

Søndag 15.08.21
3 nye smitta av covid-19, dei er nærkontakter av smitta og sat i karantene.

Torsdag 12.08.21
Eitt nytt smittetilfelle av covid-19 bekrefta seint torsdag kveld. Nærkontakt sett i karantene og smittesporing pågår. 

Tirsdag 10.08.21
To personar har testa positivt på covid-19 etter innreise frå utlandet. Nærkontaker er sett i karantene og smittespringa er avslutta. 

Fredag 30.07.21
I dag har to nye personar testa positivt på covid-19. Vi har også fått bekrefta smitte på den som tok hurtigtest i går.
Smittesporing pågår.
Vi minner igjen om å ha få nærkontakter og halde avstand!

Torsdag 29.07.21
I dag har ein ny person testa positivt på covid-19, i tillegg har ein person testa positivt på hurtigtest. Vi har også fått bekrefta smitte på den som tok hurtigtest i går. Smittesporing pågår.
Vi oppmodar sterkt om å begrense antall nærkontakter. 

Onsdag 28.07.21.
To personar har testa positivt på covid-19, i tillegg har ein person testa positivt på hurtigtest. Smittesporing pågår.
Stranda kommune oppmodar alle til å vere ekstra merksam på symptom og bestille time til test. Spesielt om ein er usikker på om meteren har blitt heldt

Tirsdag 27.07.21
Ein person har testa positivt på covid-19. Nærkontakter er sett i karantene og smittesporinga er avslutta. 

Onsdag 21.07.21.
Ein ny person har testa positivt på covid-19 i samband med smitte frå 20.07.
Personen sat allereie i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter.

Kommunen vil minne om at det er viktig å ha lav terskel for testing.
Dette gjeld for både vaksinerte og uvaksinerte.

Tirsdag 20.07.21
Ein testa positivt på covid-19.
Smittesporing pågår og nærkontakter sett i karantene.

Torsdag 06.05.21.
Prøvesvar torsdag kveld viser at det er ingen nye smitta i samband med smitteutbrotet i Stranda. 

Onsdag 05.05.21.
To nye har testa positivt på covid-19. Personane sat allereie i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter. Alle testar tatt 03.05.21 er negative.
Vi minner alle om å ha låg terskel for å teste seg, ha få nærkontakter samt oppretthalde alle smitteverntiltak!
Det er no tolv smitta i kommunen

Laurdag 01.05.21
To nye personar har fått påvist covid-19 i Stranda.Vedkomande har vore i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter.
Det er no ti smitta i kommunen.

Fredag 30.04.21
Nytt smittetilfelle har testa positivt på koronavirus.
Personen var allereie i karantene, smittesporing pågår.  
Det er no åtte smitta i kommunen 

Onsdag 28.04.21 kl 20:00
Eitt nytt smittetilfelle bekrefta onsdag kveld. Den smitta sat i karantene og er no sett i isolasjon.
Det er no sju smitta i kommunen.

Tirsdag 27.04.21 kl 22:45
To nye smittetilfelle i kveld.
Dei fire som testa positivt på hurtigtest i går, har fått bekrefta positiv PCR-test.

Det vil sei at vi no har seks covid-smitta i kommunen.

Tiltak som er sett i verk:

 • Sunnylven barnehage er stengt frå tirsdag 27.04.21 til og med fredag 30.04.21.
 • Sunnylven omsorgssenter er stengt inntill smittesituasjonen er avklart
 • Som eit føre var prinsipp, er elevar og tilsette på mellomtrinnet 5.-7. ved Sunnylven skule sett i ventekarantene til smittesituasjonen er avklart. Føresette skal ikkje i ventekarantene.
  Dersom barnet ditt får symptom ha lav terskel for å teste.

Alle nærkontakter og hustandsmedlemmar skal sitte i karantene/ventekarantene til dei får beskjed frå smittesporingsgruppa.

Smittesporing og testing pågår. 

Vi minner alle om å ha låg terskel for å teste seg, ha få nærkontakter samt oppretthalde alle smitteverntiltak!

Nærliggande kommunar har innført lokale forskrifter i samband med smitteutbrot i Ålesund kommune, strengaste nivå gjeld for dei som forflyttar seg mellom kommunane.

Les om kva som er isolasjon, karantene og ventekarantene

Måndag 26.04.21
Fire personar har testa positivt på hurtigtest for covid-19, dei smitta er i same husstand.

Tiltak som er sett i verk:

 • Sunnylven barnehage er stengt frå tirsdag 27.04.21 til og med fredag 30.04.21.
 • Sunnylven omsorgssenter er stengt for besøkande inntil vidare.
 • Sunnylven skule går som normalt, nokre elevar er sett i ventekarantene.

Smittesporing og testing pågår, er du i tvil om du er nærkontakt ring
telefon 464 11 047, denne er betjent fram til kl. 21:00 i kveld. 

Vi kjem med meir informasjon om situasjonen i morgon.

Vi minner alle om å ha låg terskel for å teste seg, ha få nærkontakter samt oppretthalde alle smitteverntiltak!

Nærliggande kommunar har innført lokale forskrifter i samband med smitteutbrot i Ålesund kommune, strengaste nivå gjeld for dei som forflyttar seg mellom kommunane.

Onsdag 14.04.21
Ein person testa positivt på covid-19. Vedkomande sat i innreisekarantene, er no sett i isolasjon og nærkontakt i karantene. 

Måndag 05.04.21
Er i dag bekrefta nytt smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Vedkomande høyrer til i same husstand som tidlegare meldt smitta. Ingen nye nærkontakter. 

Fredag 02.04.21
Det er i dag bekrefta eitt smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Den smitta er sett i isolasjon, og nærkontakter i karantene. Smittetilfellet er relatert til utbrotet i Fjord kommune.

Søndag 28.02.21
Det er påvist 2 nye smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Dei smitta har vore i innreisekarantene, og er no sett i isolasjon. 
Det føreligg ikkje opplysningar om nærkontakter.  

Laurdag 06.02.21
Stranda kommune fekk laurdag føremiddag melding om at ein person har testa postivt på covid-19. 
Nærkontakter er sett i karantene.  

Torsdag 04.02.21
Stranda kommune fekk torsdag kveld melding om at ein person testa postivt på covid-19.
Den smitta har vore i innreisekarantene.
Det føreligg ikkje opplysningar om nærkontakter.  

Torsdag. 14.01.21
Det er i kveld påvist 4 nye smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Dei smitta og nærkontakter har vore i innreisekarantene.
Dei er no sett i isolasjon og vidare karantene. 

Torsdag 14.01.21
Stranda kommune fekk onsdag kveld melding om ny positivt smitta av covid-19.
Vedkomande er nærkontakt til nyleg påvist smittetilfelle. Nærkontakt er i innreisekarantene.

Onsdag 13.01.21
Stranda kommune fekk seint tirsdag kveld melding om at ein testa positivt på covid-19.
Den smitta og nærkontakt har vore i innreisekarantene.
Det føreligg ikkje opplysningar om fleire nærkontakter.  

Onsdag 23.12.20
Stranda kommune fekk i dag melding om eit nytt smittetilfelle, den smitta har vore i karantene grunna nærkontakt med kjent positiv. Nærkontakter er sett i karantene. 
Det føreligg ikkje opplysningar om fleire nærkontakter.

Måndag 21.12.20
Koronatilfellet meldt i veke 51 viste seg å skuldast eit falsk positivt prøvesvar. Karantene er difor avslutta. 

Torsdag 17.12.20
Nytt smittetilfelle i Stranda, personen har ikkje noko med den pågåande smittesituasjonen å gjere. 
Den smitta og nærkontakter har vore, og er fortsatt i karantene, på grunn av reise frå utlandet.
Det føreligg ikkje opplysningar om fleire nærkontakter.

Måndag 14.12.20
Alle prøveresultat i samband med smittesituasjonen er negative.
Kommuneoverlegen i Stranda har teke avgjerd om at enkelte personar kan avslutte karanteneplikta, desse personane er kontakta og fått skriftleg bekrefting på dette.
Dei som ikkje har fått skriftleg bekrefting, er framleis i karantene.

Larudag og Søndag 12.12.20 og 13.12.20
Vi har fått stadfesta 123 prøver er negative, vi ventar på avklaring av resterade.
Kommuneoverlegen i Stranda har teke avgjerd om at enkelte personar kan avslutte karanteneplikta, desse personane er kontakta og fått skriftleg bekrefting på dette.
Dei som ikkje har fått skriftleg bekrefting, er framleis i karantene.

Fredag 11.12.20
Som vi melde igår så gjennomførte vi eit stort testapparat, der vi testa omlag 150 personar. Vi har fått stadfesta omlag 120 prøver og alle er negative og vi ventar no på avklaring av dei resterande.
Vi må difor melde frå om at vi må oppretthalde alle karantenereglane til vi har
fått alle testsvara.
Endeleg avklaring vil finne stad i morgen.

Vonar alle har forståing for at vi ikkje kan gå ut med endeleg avklaring før alle prøver er analysert. Denne praksisen er forankra i nasjonale føringar.

Vi vil igjen minne alle på gode smittevernruti nar, god avstand og god smittehygiene.

Vi vilsamstundes peike på at det no er særs viktig at alle viser tolmod og held seg til den informasjon som kommunen legg ut på vår heimeside.Dette for å unngå feilaktig informasjon som kan ramme andre menneske, og også forseinke smittevernarbeidet.
 

Torsdag 10.12.20 kl. 19:00
Eit stort og massivt arbeid har vorte utført idag for å kartlegge og teste 150 personar. Alle desse er no i karantene i påvente av analysesvar.

Desse svara ligg føre i løpet av kvelden og morgontimane i morgon.

Det er frå kommuneleiinga svært viktig å minne alle på smittevernrutinar, god avstand og god smittehygiene.

Vi vilsamstundes peike på at det no er særs viktig at alle held seg til den informasjon som kommunen legg ut på vår heimeside. Dette for å unngå feilaktig informasjon som kan ramme andre menneske, og også forseinke smittevernarbeidet .

Lykkast vi med arbeidet dei neste dagane,vil vi alle kunne dra nytte av dette i kvardagen og etterkvartjulehøgtida.

Ei spesiell helsing og takk til ungdomen som har vore svært viktige og imøtekomande iarbeidet med smittesporing.

Torsdag 10.12.20 kl. 10:30
Ein person busett i Stranda blei bekrefta CoVid-19 positiv onsdag kveld 09.12 og sett i isolasjon. Smittesporingsteamet har jobba på spreng med å informere og varsle nærkontakter om karantene og testing og å kartlegge situasjonen, som vi enno ikkje har full oversikt over.  
Vedkomande hadde besøkt Ocean Restaurant laurdag, restauranten hadde navnelister. Vi er usikre på om dei er fullstendige og korrekte. Om nokon har vore på Ocean Restaurant laurdag, og ikkje blitt oppringt, må ein gå i karantene og ta kontakt med Stranda legekontor på tlf 464 11 047 for vidare rådgiving og testing

Til  kl 1030 i dag er over 100 personar sette i karantene i Stranda. Det er teke 115 testar og testing pågår for fullt vidare. Slik situasjon er ny for oss, men vanleg i svært mange andre kommunar

Kommunen vurderer heile tida utfordringsbildet og risikoar. Ut frå eit «Føre-var» prinsipp har vi valgt å stenge Stranda omsorgssenter og Sunnylven omsorgssenter for besøkande, førebels til og med mandag 14.12 og å teste brukarane i «Hab-Rehab eininga» Aktuelle skular hevar beredskapsnivået. 

Andre «Føre-var» prinsipp er at alle  brukar sunn fornuft og skjerpar sine smittevernrutiner, spesielt ved å halde god avstand og god smittehygiene. For nokre kan bruk av heimekontor og sterk avgrensing i kontakten med andre være eit viktig tiltak.

Om mennesker som har vore nærkontakt til nærkontakter får influensaliknande symptomer må dei gå i sjølvpålagt karantene og ta kontakt med legetenesta for rådgjeving og testing. 

Onsdag 09.12.20

Stranda kommune har i kveld fått melding om eitt tilfelle av koronasmitte.

Personen er sett i isolasjon og arbeidet med smittesporing pågår.  

Det er sett igang eit stort arbeid for å få oversikt over situasjonen, varsle nærkontaktene om å gå i karantene og om å bli testa. 

Bestilling av PCR-test

Treng du å bli testa?

Vurder om du treng å ta ein pcr-test, les meir på helsenorge

Slik bestiller du koronatest

 • Gå til https://c19.no Følg lenka til koronasjekk for å sjå om du bør teste deg.
 • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegner av andre.
 • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing.
 • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser.

Opningstider teststasjonen - Alle må bestille time på førehand

Opningstider teststasjonen - Alle må bestille time på førehand
Dag Klokkeslett
MÅNDAGAR 13:00-13:30
ONSDAGAR 13:00-13:30
FREDAGAR 13:00-13:30

 

Bestill koronatest her

I kartet under ser du kvar du skal køyre og vente når du skal testast  

Slik får du svar på testen din

Du får prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og svart på. Prøvesvar frå alle laboratorium i Noreg vil vere tilgjengeleg. Du må ha BankID for å logge på og finne prøvesvara dine.

Du får telefon frå lege om testen er positiv. Du må ikkje ringe og etterlyse prøvesvara før dag fire.

Koronatelefon

Stranda kommune har oppretta eigen koronatelefon

Helsepersonell vil svare på spørsmål i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00, måndag til fredag på telefonnummer 464 11 047

Vi ber om at du prøver å orientere deg på nett før du ringer.

Treng du nokon å prate med?

Vi er no i ein krisesituasjon der dei vanlege tilbuda er stengt og dagleglivet er endra drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mykje meir tid åleine heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskeligare no.

Ta vare på deg sjølv og dei rundt deg - Ikkje nøl med å ta kontakt!

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, så er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg.

Nyttig info for ungdom om korona; www.ung.no 

I tillegg finnes det flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       BaRsnakk

Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

·       Kors på halsen

Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

·       SnakkOmPsyken.no

Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

·       UngPrat.no

Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Dette er tiden for å senke terskelen for å ta grep. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få råd og veiledning:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       Voksne for Barn

Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.

·       Barnevernet.no

Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Til foreldre og føresette

Kva kan vi sei til born om Coronavirus


Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

·       Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.

·       Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.

·       Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

·       Vold- og over­greps­linjen 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym. 

·       Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)

·       Rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Når skal du kontakte lege?

Symptom: Teikn på luftveisinfeksjon kan vere feber, hoste, brystsmerter, pustevanskar.
 
RING FØRST - UNNGÅ Å MØTE OPP DIREKTE PÅ LEGEKONTORET.

Stranda legekontor tlf. 70 26 81 20 (0830-1500) eller legevakttelefon 116 117 (døgnbembanna)

Stranda kommune følgjer råd og retningsliner fra Folkehelseinstituttet 
Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig ved endringar.
Les også oppdatert informasjon frå helsenorge om fakta og råd.

Dette skriv fylkelegen:

Det skjer fortløpende endringer av råd fra FHI om hvem som skal testes og når befolkningen anbefales å kontakte legevakt/fastlegen.

Her er aktuelle linker:

Vedr. testing og diagnostikk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Vedr. råd og informasjon til befolkning

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

I skrivende stund står det dette om kontakt med legevakten:

"Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene."

Det er egne avsnitt for risikogrupper, gravide, barn og ungdom. 

Med vennlig hilsen

Karin Müller Mikaelsen