Desse kan no få 4. dose i Stranda

 

 • Alle over 65 år
 • Personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp*. Dokumentasjon må visast på vaksinestasjonen.
 • Gravide

Vi vaksinerar med Comirnaty (Pfizer).

Det må vere 4 månadar sidan forrige vaksinedose. Dersom du har hatt korona må du vente med vaksine til minst 3 veker etter at du blei frisk. Det er anbefalt å vente 3-4 månadar etter ein har hatt korona for å få bedre effekt av vaksina.

Ønsker du å vaksinere deg med dose 1, 2 eller 3 kan du ta kontakt.

Ved bestilling av time eller spørsmål om vaksine:

 • Ta kontakt med legekontoret for bestilling av time eller spørsmål om vaksine

Ein oppmodar pårørande til å hjelpe sine der det krevst.

(Vaksinering av eldre i Geiranger og Hellesylt etter avtale med legekontoret)

Les meir om koronavaksine her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Koronavaksinering ulike språk?
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 

*Risikogrupper:

Personar i aldersgruppa 18-64 år med følgande sjukdomar/helsetilstand vurderar ein til å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

Personar i aldersgruppa 12-17 år med følgande sjukdomar/helsetilstand vurderar ein til å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.