Informasjon om koronavaksinering

Alvorleg immunsvekka kan få ny oppfriskingsdose etter skrifteleg råd frå oppfølgjande lege i spesialisthelsetenesta. 

Dei over 80 år kan få ein 4. dose (andre oppfriskingsdose) om dei ynskjer.