Ny oppfriskingsdose mot covid-19 for heimebuande over 75 år

Bilete av sprøyte og koronavirus - Klikk for stort bilete Ill.

Heimebuande over 75 år må ringe Stranda legekontor for bestilling av time. 
Telefonnummer 70 26 81 20 

Regjeringa anbefalar følgjande:

  • Ny oppfriskingsdose til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar
  • Personar med alvorleg svekka immunforsvar
  • Det bør ha gått meir enn 6 mnd sidan forrige dose

Les meir om anbefalingane på FHI sine nettsider.