Berekning av KID-nummer – Skatteinnbetaling

Ved å gå inn på lenka nederst på sida kan arbeidsgjevarar og personlege skattytarar i Stranda kommune generere KID-nummer for elektronisk betaling. 

Alle elektroniske innbetalingar av skatt og arbeidsgjevaravgift må ha eit KID-nummer. Dersom du ikkje har rett betalingskort, kan du sjølv lage KID-nummer ved å bruke Skatteetaten sin kid-generator.
 
Beløpet skal betalast til Stranda kommune, bankkontonummer
6345 06 15252
 
Dersom ein betaler frå utlandet er BIC: NDEANOKK, og IBAN:
NO23 6345 0615 252
 
Sjå lenke til skatteetaten her.

Kontakt

Arne Krohn
Eigedomsskattekontor
915 27 531

Kart