Liabygda barnehage

Barnehagen tek mot born i alderen frå 1 år til førskulestart.

Kontakt

Liabygda barnehage
Styrar Nina Grønning
46 41 11 39

Adresse

Adresse:
Liagarden 76
6200 Stranda