Liabygda barnehage

Barnehagen tek mot born i alderen frå 1 år til førskulestart.

Publisert av Intraadministrator. Sist endra 14.07.2016

Kontakt

Liabygda barnehage
Styrar Nina Grønning

Adresse

Adresse:
Liagarden 76
6200 Stranda