Beredskap i Geiranger ved vegstenging

 

Båtskyss Geiranger sentrum - Grande:

Geiranger Fjordservice vil ha to daglege avgangar frå Geiranger sentrum kl.0730 og kl.1530.

Passasjerar må førehand ringe mob.nr. 980 62 608 for å avtale skyss.
 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Stranda kommune sentralbordet på tlf. 70 26 80 00 (kl. 09.00 – 15.00)


Andre telefonnummer:

Legekontor på dagtid tlf. 70 26 81 20 (08.30 – 1500)  

Legevakt tlf. 116 117 heile døgnet


Akutt naudhjelp:

Medisinsk: 113

Brann: 110  

Politi: 112