Kjølen Gjenvinning

På denne sida finn du informasjon om opningstid, pris og kva fraksjonar private kan levere.

Opningstider
Tirsdag 12:00-20:00
Torsdag 12:00-17:00

 

Avfallsfraksjonar som private i kommunen kan levere gratis

Jern (reint og sortert)

  • Kjøleskap og frysarar (kuldemøblar)
  • Alt av elektronisk/elektrisk avfall (EE-avfall)
  • Spesialavfall frå hushaldning ( lim, lakk, maling, løysemidlar, plantevernmidlar, lysstoffrør o.l.)
  • Hageavfal (sjå artikkel under)

Alt avfall skal over vekta og registrerast.

Avfall som vi ikkje kan motta

  • Forbruksavfall som inngår i sekkerenovasjonen
  • Våtorganisk avfall

Spør beteninga om råd dersom du er usikker.

Kontakt

Kjølen Gjenvinning
90732133