Landbruksplast

Stranda kommune har fast innsamling for landbruksplast ein gong i året (vår). Det er Tenden Container og Gjenvinning i Stryn som pr. dato står for innsamlinga.

Publisert av Eldar. Sist endra 05.07.2016

Gardbrukarar med produksjonstilskot mottar brev i posten med melding om leveringsstad, leveringsperiode og informasjon om kva som kan leverast og om rutinar for sjølve pakkinga. Leveringsstad og leveringsperiode vil og bli kunngjort i lokal presse.