Ringstad barnehage

Publisert av Intraadministrator. Sist endra 19.01.2017

Ringstad barnehage er ein kommunal barnehage som ligg like ved Stranda ungdomsskule, Idrettshallen og Stranda vidaregåandeskule.

Barnehagen er godkjent for 78 plassar som er fordelt på 4 avdelingar. Ei avdeling er småbarnsavdeling med 24 plassar (12 barn), dei tre andre avdelingane har 18 plassar kvar.

Ringstad barnehage har eit stort og variert uteområdet som gir barna fine muligheiter til å utfolde seg fysisk. I tillegg til det store uteområdet disponerer barnehagen eit skogsområde med grillhytte, gapahuk og bålplass som blir mykje nytta, samt at vi har tilgang til ei stor grusbane som er fin å bruke til ulike  arrangement.

Barnehagen er open måndag til fredag frå kl. 06.40 til 16.15

Meir informasjon om barnehagen finn de ved å sjå Årsplanen for Ringstad barnehage.

Heimel:

·        Lov om barnehagar

·        Rammeplan for barnehagar

·        Kommunale retningslinjer for barnehagar

Kostnad:

·        Satsane blir fastsett av kommunestyret kvart år.

Opptak:

·        Hovudopptak ved barnehagane er om våren, med søknadsfrist 1. mars.

·        Elles er det løpande opptak heile året.

Søknadsskjema:

·        Ein må søkje elektronisk  på barnehageplass

Kontakt

Ringstad barnehage
Einingsleiar Venke Viddal Kleppe

Adresse

Adresse:
Hevsdalsvegen 44
6200 Stranda