Stranda kommune ber om ditt råd i spørsmålet om kommunesamanslåing

Alle innbyggjarar over 16 år får no tilsendt spørjeskjema. Du kan svare på nett eller papir.
Vi oppmodar flest mogleg om å svare på internett.

 

Nyttige lenker