Valstyret i Stranda har godkjent følgjande lister til Kommunestyrevalet 2015:

Arbeidarpartiet
Fremskrittspartiet
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Senterpartiet
Venstre

Nyttige lenker