Oversikt over tilsette


Einingsleiarar

Ansatte i avdelingen Einingsleiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 464 11 032

Einingsleiar Næring og teknisk

Einingsleiar 464 11 060
Einingsleiar 464 11 140

Einingsleiar Sunnylven barnehage

Einingsleiar 464 11 114

Einingsleiar Geiranger skule og barnehage

Einingsleiar 464 11 180

Einingsleiar Sunnylven distrikt

Einingsleiar 464 11 106

Einingsleiar Ringstad skule

Einingsleiar 464 11 130

Einingsleiar Helstad barnehage

Einingsleiar 464 11 065

Einingsleiar Sosialtenesta

Einingsleiar 464 11 124

Einingsleiar Sunnylven skule

Einingsleiar kultur 464 11 054
Einingsleiar 464 11 100

Einingsleiar Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring

Einingsleiar 464 11 187

Einingsleiar Geiranger distrikt

Einingsleiar 464 11 135

Einingsleiar Ringstad barnehage

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-leiar 464 11 021
IKT konsulent 464 11 020

Kommunale einingar

Ansatte i avdelingen Kommunale einingar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Oddbjørg Solhaug 464 11 187
Einingsleiar Joachim Fiskerstrand Røbekk 464 11 114
Einingsleiar Helene Rimstad 464 11 059
Einingsleiar Josefine Gjerde 70 26 81 20
Einingleiar Susan Helsem 464 11 130
Einingsleiar Elisabeth A. Opsvik 464 11 054
Einingsleiar Venke Viddal Kleppe 464 11 135
Einingsleiar Agnes Havnen 464 11 111
Einingsleiar Aina Holmberg 70 26 80 00
Konstituert einingsleiar Liv Skarbø Gjerde 464 11 180
Einingsleiar Elisabeth A. Opsvik 464 11 050
Einingsleiar Josefine Gjerde 70 26 81 20
Einingsleiar Hilde Brekke 464 11 140
Einingsleiar Liv Skarbø Gjærde 464 11 180
Einingsleiar Liv Norunn Langeland Runde 464 11 124

Kommuneleiinga

Ansatte i avdelingen Kommuneleiinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 464 11 002
Kommunalsjef plan og utvikling 464 11 004
Kommunalsjef oppvekst 464 11 005
kommunalsjef helse og omsorg 464 11 003

Kontaktpersonar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog 464 11 060
Eigedomsskattekontor 464 11 011
Helsesjukepleiar 464 11 103
Folkehelsekoordinator / HMS rådgjevar 464 11 566
Fagleiar 934 74 099
Terapeut 464 11 067
464 11 075
Sosialkurator 464 11 073
Fysioterapeut 464 11 173

Permisjon fram til hausten 2022

464 11 047
Inspektør Ringstad skule 464 11 107
Helsesjukepleiar 464 11 081
Jordmor 464 11 080
Barnehagestyrar 464 11 117
Skogbrukssjef 464 11 024
Kommunalsjef oppvekst 464 11 005
Leiande helsesjukepleiar 464 11 082
Kommuneoverlege
Styrar 934 01 213
Fagleiar 464 11 183
Spesialpedagog 464 11 064
Ingeniør 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Einingsleiar 464 11 059
Ergoterapeut 464 11 077
Helsesjukepleiar 464 11 083
Saksbehandlar byggsak 464 11 039
Brannmester 464 11 033
Leiar Frivilligsentralen 464 11 076
464 11 071
Inspektør Ringstad skule 464 11 108
Einingsleiar Paul Ivar Pedersen 464 11 100
464 11 135

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar Frivilligsentralen 464 11 076
Einingsleiar kultur 464 11 054
Prosjektmedarbeidar 464 11 119

Lønn og personalavdelinga

Ansatte i avdelingen Lønn og personalavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 464 11 019
Konsulent 464 11 017
Konsulent 464 11 012

Næring og teknisk

Ansatte i avdelingen Næring og teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Feiar 464 11 043
Ingeniør VA/veg 464 11 029
Einingsleiar 464 11 032
Næringssjef 464 11 023
Planleggjar 464 11 026
Arbeidsleiar uteseksjonen 464 11 041
Driftsleiar 464 11 122
Skogbrukssjef 464 11 024
Feiar 464 11 036
Ingeniør oppmåling 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Saksbehandlar plan 464 11 039
Brannsjef 464 11 033

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordførar
Ordførar 464 11 001

 

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
konsulent 464 11 010
konsulent 464 11 016
Konsulent 464 11 007

Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 464 11 011
rekneskapsleiar 464 11 014
konsulent 464 11 013