Betalingssatsar
Tittel Publisert Type
Betalingssatsar barnehage 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar barnehage 2020.pdf
Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar

10.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar.pdf
Betalingssatsar kulturskulen 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak - Betalingssatsar kulturskulen 2020.pdf
Betalingssatsar legekontoret

Prisar frå 010719

14.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prisar helsetenesta pr 010719.pdf
Betalingssatsar pleie og omsorgstenester 2020

15.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser 2020 pleie og omsorg.pdf
Betalingssatsar SFO 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar SFO 2020.pdf
Gebyr - Avløp 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avløp 2020 mva.pdf
Gebyr - Brann og feiing 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brann og feiing 2020 mva.pdf
Gebyr - Brøyting 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brøyting 2020 mva.pdf
Gebyr - Renovasjon 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Renovasjon 2020 mva.pdf
Gebyr - Slam 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Slam 2020 mva.pdf
Gebyr - Vatn 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vatn 2020 mva.pdf
Gebyrregulativ 2020 etter plan- og bygningslova, matrikkellova, eigarseksjonslova, konsesjonslova og jordlova i Stranda kommune

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ plan-byggesak-oppmåling 2020.pdf
Leigesatsar Stranda ungdomsskule 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar Stranda ungdomsskule 2020 .pdf
Leigesatsar Strandahallen 2020

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar Strandahallen 2020.pdf