Betalingssatsar
Tittel Publisert Type
Betalingssatsar 2022 barnehage

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar 2022 barnehage.pdf
Betalingssatsar 2022 for omsorgstenester og omsorgsbustadar

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar 2022 for omsorgstenester og omsorgsbustadar.pdf
Betalingssatsar 2022 Kulturskulen

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar 2022 Kulturskulen.pdf
Betalingssatsar 2022 SFO

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar 2022 SFO.pdf
Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar

10.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar.pdf
Betalingssatsar legekontoret

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Takstplakater-Fastlegetariffen-2022-2023.pdf
Gebyr 2022 - Slam

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr - Slam 2022.pdf
Gebyr 2022 - Brann og feiing

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr - Brann og feiing 2022.pdf
Gebyr 2022 - Brøyting

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr - Brøyting 2022.pdf
Gebyr 2022 - Konsesjons-og jordlovssaker

06.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr konsesjons-og jordlovssaker 2022.pdf
Gebyr 2022 - Plan-byggesak-oppmåling

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr - Plan-byggesak-oppmåling 2022.pdf
Gebyr 2022 - Renovasjon

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr - Renovasjon 2022.pdf
Gebyr 2022- Vatn- og avløp

06.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vass- og avløpsgebyr 2022 - mva.pdf
Leigesatsar 2022 Stranda ungdomsskule

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar 2022 Stranda ungdomsskule.pdf
Leigesatsar 2022 Strandahallen

03.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar 2022 Strandahallen.pdf
Leigesatsar Strandahallen 01.01.2022_KOM 24.11.2021

Leigesatsar Strandahallen per 01.01.2022

28.03.2022 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Leigesatsar Strandahallen 01.01.2022_KOM 24.11.2021.doc