Betalingssatsar
Tittel Publisert Type
Betalingssatsar barnehage 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar barnehagar 2019.pdf
Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar

10.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar.pdf
Betalingssatsar kulturskulen 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar kulturskulen 2019.pdf
Betalingssatsar legekontoret

Prisar frå 010719

14.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prisar helsetenesta pr 010719.pdf
Betalingssatsar pleie og omsorgstenester 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar 2019 pleie og omsorgstenester.pdf
Betalingssatsar SFO 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar SFO 2019.pdf
Gebyr - Avløp 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avløp mva - 2019.pdf
Gebyr - Brann og feiing 2019

09.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brann og feiing mva - 2019.pdf
Gebyr - Brøyting 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brøyting mva - 2019.pdf
Gebyr - Renovasjon 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Renovasjon mva - 2019.pdf
Gebyr - Slam 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Slam mva - 2019.pdf
Gebyr - Vatn 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vatn mva - 2019.pdf
Gebyrregulativ 2019 etter plan- og bygningslova, matrikkellova, eigarseksjonslova, konsesjonslova og jordlova i Stranda kommune.pdf

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ - 1525 Stranda kommune - 2019.pdf
Leigesatsar Stranda ungdomsskule 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar Stranda ungdomsskule 2019.pdf
Leigesatsar Strandahallen 2019

08.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar Strandahallen 2019.pdf