Betalingssatsar
Tittel Publisert Type
Betalingssatsar 2023 - Barnehage

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar barnehage 2023.pdf
Betalingssatsar 2023 - Kulturskulen

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar - Kulturskulen frå 2023.pdf
Betalingssatsar 2023 - Omsorgstenester, omsorgsbustader og andre tenester

20.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned betalingssatsar-for-omsorgstenester-omsorgsbustader-og-andre-tenester-i-stranda-kommune-2023.pdf
Betalingssatsar 2023 - SFO

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for skulefritidsordning(SFO) frå 01.01.2023.pdf
Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar

10.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for utlevering av eigedomsopplysingar.pdf
Betalingssatsar legekontoret

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Takstplakater-Fastlegetariffen-2022-2023.pdf
Gebyr 2023 - Brann og feiing

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2023 - Brann og feiing.pdf
Gebyr 2023 - Brøyting

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2023 - Brøyting.pdf
Gebyr 2023 - Jordlovssaker og konsesjon

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2023 - Jordlovssaker og konsesjon.pdf
Gebyr 2023 - Plan-byggesak-oppmåling

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2023 - Plan-byggesak-oppmåling.pdf
Gebyr 2023 - Renovasjon

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2023 - Renovasjon.pdf
Gebyr 2023 - Slam

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr 2023 - Slam.pdf
Gebyrregulativ 2023 - Vatn og avløp

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ 2023 - Vatn og avløp.pdf
Leigesatsar 2023 - Stranda ungdomsskule

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar Stranda ungdomsskule 01.01.2023.pdf
Leigesatsar 2023 - Strandahallen

25.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leigesatsar Strandahallen 01.01.2023.pdf