Offentleg utlegg

Andre gongs offentleg ettersyn detaljregulering Fausadalen hyttefelt

Stranda kommune har vedtatt at reviderte plandokumenter for detaljregulering Fausadalen hyttefelt skal leggjast ut til andre gongs offentleg ettersyn og høyring. 

Reguleringsplanen er ei oppdatering av eksisterande reguleringsplan, og legg opp til utviding av hytteområdet ved Nysætervatnet. 

Plandokumentane finn ein ved å trykke på denne lenka: Plandokumenter.

Frist for innspel vert sett til 7 november 2023.

Send til post@stranda.kommune.no eller til Øyna 13, 6200 Stranda. 

Artikkelliste