Offentleg utlegg
Publisert 20.11.2020
Publisert 17.11.2020

Vald i nære relasjonar er eit omfattande samfunns- og folkehelseproblem. Vi har laga ein handlingsplan som skal vere eit kunnskapsdokument for tilsette og innbyggarar i kommunen vår. Høyringsfrist er 1. desember 2020.