Offentleg utlegg
Publisert 03.12.2019

Kommunestyret i Stranda skal i møte 18. desember 2019 vedta budsjett 2020 med økonomiplan
2020 – 2023.