Offentleg utlegg

Hotel på Ljøen - planprogram offentleg ettersyn

Det varsles etter Plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-9 om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram for Ljøen i Stranda kommune. Det faste utvalget for plansaker vedtok 20.06.2019 at planarbeidet kunne igangsettes.

Omtrentlig avgrensing av planområdet er vist på kartutsnittet over. Det planlegges også en “satelitt” opp ved Ljøsætra som vist på det øverste kartutsnittet.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for nytt hotell med tilhørende anlegg på Ljøen.

Forslagstiller er Flakk Gruppen AS og ansvarlig arkitekt for det nye hotellet er Snøhetta AS.

Hele kunngjøringen med vedlegg er tilgjengelig på kommunens webside: stranda.kommune.no

Naboer og offentlige innstanser blir varslet direkte i brevs form.

Kommentarer/merknader til planarbeidet skal være skriftlig og sendes innen 12.09.2019 til Kibsgaard-Petersen AS, Grimmergata 2, 6002 Ålesund eller til firmapost@k-p.no

Ljøen - Planprogram
Tittel Publisert Type
Annonse Sunnmøringen 20190704

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse Sunnmøringen 20190704.pdf
Forslag til planprogram Ljøen

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til planprogram Ljøen.pdf
Forslag til planprogram Ljøen

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til planprogram Ljøen.pdf
Oversiktskart

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Oversiktskart

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Oversiktskart

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Referat fra oppstartsmøte

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøte.pdf
Varslingsbrev

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsbrev.pdf
Varslingsbrev

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsbrev.pdf
Vedtak FUP Oppstart av detaljregulering av hotell på Ljøen

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak FUP Oppstart av detaljregulering av hotell på Ljøen.pdf
Vedtak FUP Oppstart av detaljregulering av hotell på Ljøen

03.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak FUP Oppstart av detaljregulering av hotell på Ljøen.pdf