Offentleg utlegg
Publisert 20.09.2021

 

 

 

Stranda kommune legg med dette forslag til ny forskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering ut på høyring. Frist for innsending av uttale er satt til 04.10.2021.

Høyringssvar kan sendast til post@stranda.kommune.no eller til Øyna 13, 6200 Stranda innan 04.10.21

Publisert 20.09.2021

 

 

Stranda kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring.
Frist for innsending av uttale er sett til 04.10.2021.

Høyringssvar kan sendast til post@stranda.kommune.no, eller Øyna 13, 6200 Stranda.