Offentleg utlegg
Publisert 21.01.2020

Stranda kommune legg i medhald av plan- og bygningslova §11-14 strategisk næringsplan ut til offentleg ettersyn i 6 veker.