Kartteneste på nett

 

Du kan gå inn på desse karttenestene:

I link til kart med reguleringsplan finn du godkjente reguleringsplanar i Stranda kommune.
Eldre planar får du om du tek kontakt, send e-post til post@stranda.kommune.no