Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 02.04.2020

Fv. 63 mellom Eidsdal og Geiranger er stengt frå kl 13:00 i dag torsdag 02.04.20 på grunn av rasfare.
Ferje vert sett inn i sambandet Hellesylt - Geiranger.
Første avgang fra Hellesylt kl 16:30. Det blir gjort ny vurdering om opning av vegen laurdag morgon.


Trafikkmeldingar Statens Vegvesen

 


 

  

 

 

 

 


 

Publisert 01.04.2020

Stranda kommune har oppretta eigen koronatelefon

Publisert 31.03.2020

Kommunen har gjort lokalt vedtak om opphald på campingplassar og liknande verksemder i eiga forskrift. Personar som ikkje er fast busett i Stranda kommune har forbod mot overnatting på kommunal grunn, campingplass, bubilcamping, gjestehamn eller anna verksemd som driv hytte-/leilighetsutleige. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverge materiell skade er tillate. 

Publisert 30.03.2020

Stranda kommune har hatt lokale karantenekrav mot reisande frå fylker sør i landet. Dette er no oppheva. Men samstundes oppmodar vi sterkt om å begrense unødvendige reiser, også i påska.

Publisert 30.03.2020

 

 

 

Orkla Foods Norge AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å produsere pizza og lefse i Svemorka i Stranda kommune.

Publisert 26.03.2020

I tråd med nødvendig smittevern har Stranda legekontor endra drifta.
Legar og medarbeidarar har delt seg i team, derfor vil du ikkje alltid treffe fastlegen din, men vi prøver å oppretthalde kontinuiteten så langt som mogleg.