Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 11.08.2020

 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar.

Publisert 10.08.2020

Lag, organisasjonar og bedrifter som ønskjer å nytte Strandahallen eller gymsalen på Ringstad skule til trening skuleåret 2020/2021, må sende søknad innan 1.9.2020. 

Publisert 10.08.2020

Stranda kommune - Servicekontor og sentralbord.
På grunn av covid-19 situasjonen held Servicekontoret ope frå 10.00 - 14.00 ei tid framover.
Sentralbordet er ope frå 09:00 - 15:00


 

 

 

Publisert 24.07.2020

SKULEÅRET 2020/2021

Publisert 13.07.2020

Ordninga skal gi reiselivsverksemder moglegheit til å gjennomføre omstillingsprosjekt som gjer dei i stand til å halde oppe kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringar i reiselivsmarknaden.

Publisert 09.07.2020

Om du har blitt testa for covid-19 vil du finne resultatet av prøvene her.