Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 20.05.2022

Varsel om utspyling av leidningsnettet i Stranda sentrum frå Storgjerde til og med Helsemvika i perioden 22.05.2022 - 29.05.2022. 

Publisert 18.05.2022

Stranda folkebibliotek har invitert forfattar og IG-profil Christine Schwarz til å halde eit inspirasjonsforedrag om redesign måndag 23. mai kl. 19:00.

Publisert 18.05.2022

Det vart ei flott feiring av nasjonaldagen i strålande solskinn i alle bygdelaga, takka vere solid innsats av dei mange frivillige som har lagt ned ei stor mengd arbeidstimar.

Publisert 18.05.2022

Frå og med 01.05.2022 vart alle fakturaer mottatt på e-post returnert til leverandøren, på grunn av overgang til EHF-fakturaer. 

Frå 18.05.2022 er postadressa faktura@stranda.kommune.no  stengt.
 

Publisert 12.05.2022

  

Publisert 11.05.2022

  Kommunen ønskjer innspel frå innbyggjarane i namnesaker.

Publisert 11.04.2022

Hald deg heime viss du har nyoppståtte luftsymptom og føler deg sjuk. Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved covid-19. Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp.Testtilbodet i kommunen vil fortsette ei stund til.