Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 20.06.2019

Stranda kommune vert den 26.06.19 meldt ut av ROBEK-registeret etter å ha vore oppført i registeret sidan 2011.

 

Publisert 20.06.2019

I kommunestyremøte 26. juni skal ordførar svare på to spørsmål frå Stranda Høgre v/Elisabeth Opsvik og Svein Erik Rimstad

 

 

 

Publisert 12.06.2019

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen. 

Publisert 12.06.2019

Reklame langs vegen er trafikkfarleg dersom han hindrar nødvendig sikt, for eksempel i kryss eller ved gangfelt.
På fortau og gangvegar kan reklame vere til hinder for fri ferdsel, særleg for syns- og rørslehemma.

Publisert 11.06.2019

Bli med ordførar Jan Ove Tryggestad på Naturlos-tur til Ljøbrekka.
Dette er ein flott og familievenleg tur som totalt vil ta 2-3 timar.

Publisert 07.06.2019

Voksenopplæringa i Stranda kommune gjev tilbud om norskopplæring (bokmål) for framandspråklege.