Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 17.08.2022

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten vart ved årets jordbruksoppgjer samde om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skjer gjennom ei ekstrautbetaling av produksjonstilskot. Ekstrautbetalinga av vert rekna ut på grunnlag av den ordinære søknaden om produksjonstilskot og blir betalt ut i september.

Publisert 15.08.2022

I Amfiet på Norsk Fjordsenter,
Gjørvahugen 35 i Geiranger
Onsdag 31. august 19:00-21:00

Publisert 15.07.2022

Norsk Friluftsliv har laga mykje godt informasjonsmateriell om allemannspliktene som du bør ta deg tid til å sjå gjennom.

Publisert 05.07.2022

Stranda legekontor har fått nytt journalsystem og har samtidig endra elektronisk bestilling frå Helserespons til Pasientsky.

Last ned appen pasientsky

Publisert 01.07.2022

 

Publisert 27.06.2022

 Aurland kommune og Stranda kommune har etter oppdrag frå Verdsarvrådet for Vestnorsk Fjordlandskap utarbeidd ny Tiltaksplan for Vestnorsk Fjordlandskap. Den nye planen er ei revidert utgåve av tidlegare plan frå 2007.