Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 28.09.2021

Ein person har testa positivt på covid-19. Den smitta er sett i isolasjon og smittesporinga er avslutta. 

Publisert 24.09.2021

I dag, 24.09.21 kl. 16.00 opnar vi hovedinngangen!

Publisert 20.09.2021

 

 

 

Stranda kommune legg med dette forslag til ny forskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering ut på høyring. Frist for innsending av uttale er satt til 04.10.2021.

Høyringssvar kan sendast til post@stranda.kommune.no eller til Øyna 13, 6200 Stranda innan 04.10.21

Publisert 20.09.2021

 

 

Stranda kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring.
Frist for innsending av uttale er sett til 04.10.2021.

Høyringssvar kan sendast til post@stranda.kommune.no, eller Øyna 13, 6200 Stranda.

Publisert 18.09.2021

 Ein person har testa positivt på covid-19. Den smitta er sett i isolasjon og smittesporinga er avslutta. 

Publisert 16.09.2021

Regjeringa har bestemt at personar som har alvorleg svekka immunforsvar skal få ei tredje vaksinedose. 
Det er viktig at du les dette før du tek kontakt.

Publisert 15.09.2021