Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 31.01.2023

Eva-Iren Nordang frå Ringstad barnehage vart kåra til årets rettleiar 2022!

Publisert 30.01.2023

Fylkesveg 655 Fivelstad-Skylstad er stengt på grunn av fare for ras. 
Førebels fram til kl. 14:00 31.01.23.

Publisert 25.01.2023

Søknadsfrist 2023: tysdag 7. mars 

Føremålet med tilskotsordninga SMIL er å fremje natur- og kulturminneverdiane kultur-landskapet og å redusere ureining frå landbruket. Kommunen inviterer gardbrukarar og andre som er søkjegode etter ordninga  til å søkje.

 

Publisert 23.01.2023

Kommunar som har utfordringar med å få nok veterinærar til å delta på klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, kan i 2023 kan søkje stimuleringstilskot.

Publisert 20.01.2023

Tildelt EU midlar for internasjonalt arbeid og utveksling.

Publisert 20.01.2023

Ålesund KunnskapsPark (ÅKP) inviterer til kurs i etter programmet STEPUP.

 

Publisert 20.01.2023

Laurdag 28.januar 2023 kl. 12:00 – 15:00 blir det opning av BUA Stranda.

Publisert 18.01.2023

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

 

Publisert 18.01.2023

Stranda kommune ber interesserte aktuelle melde seg innan 10.02.2023 for snarast intervju/møte om instruks/oppgåver osv.