Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 14.10.2020

OBS! Nødvendig å bestille time for influensavaksinering i år. Ikkje drop-in

Publisert 14.10.2020

Det er no mulig å bestille covid-19-test på nett. 

Publisert 14.10.2020

    

Publisert 13.10.2020

Kulturprisen skal delast ut til einskildpersonar, lag eller organisasjonar som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege. 

Publisert 30.09.2020

Opplegget for vanleg influensavaksinering hausten 2020 vil, grunna koronapandemien, avvike frå tidlegare år.
Detaljinformasjon kjem seinare.

Publisert 23.09.2020

 

Publisert 15.09.2020

Du kan no få varsling frå kommunen via telefonen.
Dette gjeld varsel om feiing, brot på vassleiding, stenging av vegar eller andre drift- og vedlikehaldshendingar.