Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 21.02.2020

Statens Vegvesen melder at FV63 Eidsdal-Geiranger blir stengt frå kl. 18:00 fredag 21.02.20 og inntil vidare.
Første ferje går frå Hellesylt laurdag morgon jf. rasrute:

 

 

Publisert 21.02.2020

 

Publisert 21.02.2020

 SMIL  - tilskot til Spesielle Miljøtiltak I Landbruket og Tilskot til tiltak i beiteområde.
Søknadsfrist fredag 20. mars 2020

Publisert 13.02.2020

Stranda kommune har inngått avtale med Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) om å utarbeide ein analyse av kva mulegheitsrom kommunen har for å handtere situasjonen oppstått som følgje av vedtaket om nullutslepp på verdsarvfjorden (2026). Prosjektet har ein valt å kalle
«Det store bildet»

Publisert 11.02.2020

Opptak til barnehagar, skulefritidsordning (SFO) og avlasting for barn og unge for 2020/2021.
Søknadsfrist 1.mars.

Publisert 05.02.2020

 

Publisert 31.01.2020

   

Publisert 31.01.2020