Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 23.06.2022

Kantvegetasjonen er naturleg erosjonssikring, gir ly til små og store dyr. Den kastar skugge og frå vegetasjonen fell insekt ned i vatnet og blir til mat for fisken. Røter og nedfallstre i vatnet gjer gode skjul- og oppvekstområde for yngel, og organisk materiale som lauv gjer gode næringsforhald for blant anna botndyr.

Publisert 20.06.2022

I samarbeid med Ålesund interkommunale legevakt har ein etablert videolegevakt i lokala til Geiranger legekontor. Har du behov for augeblikkeleg legevurdering utanfor kontortid og ringer 116 117 kan du no få vurdering på video utan å måtte reise til legevakta på Ørskog eller i Ålesund.  

Publisert 20.06.2022

Legekontoret skal ta i bruk nytt journalsystem og blir stengt for all ordinær drift.

Publisert 14.06.2022

Stranda kommune v/ Brann- og redningsvesen er på utkikk etter personbilar som skal vrakast.

Publisert 02.06.2022

 Bytte av leverandør av rekvirert tilrettelagt pasienttransport (drosje) frå og med 1. juni -22.

Publisert 31.05.2022

Tradisjon tru har vi i år igjen hatt fint besøk fra Habostad.
I dag hadde vi besøk av tre kopplam på omsorgssenteret. Dette var til stor begeistring for alle! Det var kjekt å sjå kor dei eldre lyste opp, klappa og holdt dei små lamma og fortalte om minner fra både barndom og yrkesliv.
Det var Jorunn Røyrhuus-Øie som tok med lamma fra garden sin på Habostad.
Stor stas for alle!

Publisert 30.05.2022