Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 26.11.2019

Tre gongar i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Møre og Romsdal. No står brannhøgtida for døra igjen.

Publisert 25.11.2019

 

 

 

Mentorordninga inneber at ein fersk bonde gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Tilbudet omfattar alle typar produksjonar.

Publisert 25.11.2019

 

Publisert 08.11.2019

Voksenopplæringa i Stranda kommune gir tilbud om norskopplæring(bokmål) for fremmedspråklige.

 

Publisert 05.11.2019

 Stranda Energi AS sin talentpris på kr 10 000 skal delast ut til born/ungdom som utmerkar seg med eit spesielt talent eller viser spesiell dugleik. 

 

Publisert 31.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 31.10.2019

 

Publisert 25.10.2019

 

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte?
28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Publisert 22.10.2019


For Stranda og Liabygda ved Stranda legekontor

Onsdag 23.10.19 kl.09:00-14:00
Fredag  01.11.19 kl.09.00-11.30

For Sunnylven ved Hellesylt legekontor

Tysdag 29.10.19 kl.09:00-13:00

For Geiranger ved Geiranger legekontor

Etter avtale med legekontoret