Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 22.10.2019

 Det blir gjennomført felles møte mellom kommunestyra i Sykkylven og Stranda kommunar i Geiranger 7. og 8. november.

 

Publisert 17.10.2019

 

Publisert 17.10.2019

  

Publisert 14.10.2019

 

Publisert 08.10.2019

Kulturprisen for Stranda kommune er innført  frå 2019.

Prisen skal vere på kr. 10 000,-.

Frist for innsending av forslag til kandidatar blir sett til 15. oktober 2019

Publisert 01.10.2019

Innspelkonferansen «Utvikling, produksjon og distribusjon av hydrogen av innestengt kraft frå småkraftverk, brukt til energiberar for m.a. transport» er gjennomført.

Publisert 18.09.2019

 Delta i spørjeundersøkinga 'Mitt Møre og Romsdal'.

 

 

Publisert 18.09.2019

Dette er ei førsteutgåve og den er laga berre på éin dag!

Det er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning (SNVF) står bak videoen. Dei fekk ein del midlar frå næringsfondet og har vore aktive i forhold til denne elva og skildrar prosjektet dei søkte om midlar til slik: «Prosjektet skal gjennom konkrete tiltak i Korsbrekkelva tilføre meir villaks i elva og auke verdiskapinga i lakseturismen for grunneigararar og andre lokale næringsaktørar. Målet er å gjere Korsbrekkelva til eit utstillingsvindauge for Møre og Romsdal i god lakseforvaltning og verdifull lakseturisme og overføre kompetansen til andre elveeigarlag rundt i fylket

 

 

Publisert 16.09.2019

Stranda/Liabygda: Storfjord kulturhus måndag 16. september
Sunnylven: Sunnylven Samfunnshus  tysdag 17. september
Geiranger:  Geiranger skule onsdag 18. september