Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 03.03.2023

 

 

Sparebanken Møre ønsker velkomen til styrekurs på Stranda Hotell 23. mars. Her vil det bli fagleg innhald mellom kl 09-12 etterfølgt av ein god lunsj og kulturelt innslag.

 

Publisert 27.02.2023

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 vert eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustadar, næringseigedomar m.m. for 2023 lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker frå 28.02.2023.

Publisert 27.02.2023

 

Opptak til barnehagar for 2023/2024 har søknadsfrist 1. mars.
Opptak til skulefritidsordning (SFO) har søknadsfrist 1.mars

Publisert 24.02.2023

I februar fekk 2319 jordbruksføretak her i fylket utbetalt til saman 984,8 mill. kroner i produksjonstilskot og avløysartilskot.

Publisert 23.02.2023

Om innhald i kurset, tid og stad, trykk på lenke her (PDF, 370 kB)

Publisert 20.02.2023

 

Homlongvegen i Geiranger er stengt på grunn av ras, førebels stengt til torsdag 23.02.23.
Ny vurdering i morgon, onsdag.

Publisert 17.02.2023

Stranda har iverksett tiltak for å avdekke feil ved alarmknappar knytt til tryggleiksalarmen Climax GX-8, og for at brukarane skal føle seg trygge.

Publisert 10.02.2023

 

 

Bur du i Stranda kommune og har behov for nokon å prate med i  samband med den alvorlege jordskjelvkatastrofa i Tyrkia og Syria -  kan du ta kontakt med sentralbordet i kommunen på tlf 70268000 for å bli henvist til psykososialt kriseteam.