Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 26.10.2022

Artikkelen nedanfor er henta frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal:

 

Statsforvaltaren får frå tid til anna spørsmål om kor stor bemanning bør vår kommune ha innan landbruksområdet.

Publisert 26.10.2022

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal har lagt fram innstilling til nye nasjonale turistvegar

Publisert 24.10.2022

Det er fleire ulike tilskotsordningar. Kva tilskot du kan søke om er avhengig av kva type kulturminne du eig eller vil søke om tilskot til:

Publisert 24.10.2022

Bufdir vil informere søkarar og søkarorganisasjonar om at tilskotsordninga “Tilskudd til inkludering av barn og unge” no er kunngjort for 2023 og at søknadsskjemaet er publisert. 

Publisert 24.10.2022

Du bør kunne klare deg sjølv i minst tre døgn

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap.

Publisert 20.10.2022

Norwegian Hydrogen inviterer til folkemøte på Hægstad Gård på Hellesylt laurdag 29.10.22 kl. 11:00 for å informere om Hellesylt Hydrogen Hub.

Publisert 17.10.2022

 

 

I høve at kommunen har starta prosessen med å resertifisere Geiranger og sertifisere det geografiske området til heile kommunen som eit berekraftig reisemål, treng vi innbyggarane si hjelp.

Publisert 10.10.2022

Verdsarvmidlane har betydd mykje for korleis vi har klart å skjøtte kulturlandskapet i verdsarvområdet, og det er viktig at desse effektane vert dokumenterte fordi dette er statlege midlar som skal forvaltast på best mogleg måte.

Publisert 07.10.2022

Statsforvaltataren har no gjennomført refordeling av midlar til SMIL og Stranda var av dei heldige