Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 13.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 05.12.2019

 No kan du melde inn feil på gatelys elektronisk. 
 

Publisert 02.12.2019

 

Publisert 02.12.2019

 

Publisert 29.11.2019

Husk og bytte batteri som har god kvalitet og  test røykvarslaren.
Husk å gje alle du er glad i ei påminning om å gjere det samme.
Tidleg varsel er eit av dei viktigaste kriteria for å unngå personskadar ved brann.

Publisert 27.11.2019

 

Publisert 26.11.2019

Tre gongar i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Møre og Romsdal. No står brannhøgtida for døra igjen.

Publisert 25.11.2019

 

 

 

Mentorordninga inneber at ein fersk bonde gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Tilbudet omfattar alle typar produksjonar.