Nyheiter på framsida Aktuelt
Publisert 10.09.2019

 

Publisert 09.09.2019

Føremålet med tilskot til tiltak i verdsarvområda er å styrke landbruket i verdsarvområda, jf. § 1 i forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.  Ordninga skal og medverke til å oppretthalde eit aktivt og levande kulturlandskap, ta vare på kultur- og kulturlandskapsverdiar og hindre attgroing, jf. Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan.

Publisert 04.09.2019

Tid og stad for førehandsrøysting i perioden 12.08 – 06.09.19

Publisert 30.08.2019

Tema:  RUS spesielt retta mot narkotika