Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter nokon av desse?

Jerv.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 02.10.2017

Funn etter rovdyr skal registrerast www.scandobs.no spesielt jerv, men også andre store rovdyr. 

Spor i snø eller jord, synsobservasjonar eller møkkprøvar. Kadaver skal meldast til rovviltkontakt i Statens naturoppsyn.