Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter nokon av desse?

Klikk for stort bilete

 

 

Funn etter rovdyr skal registrerast www.scandobs.no spesielt jerv, men også andre store rovdyr. 

Spor i snø eller jord, synsobservasjonar eller møkkprøvar. Kadaver skal meldast til rovviltkontakt i Statens naturoppsyn.