Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne

Publisert av Birgitte Langlo. Sist endra 14.02.2019

Vaksenopplæring.jpg - Klikk for stort bilete

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne. Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring gir opplæring i norsk og samfunnsfag for framandspråklege vaksne med rett og plikt til opplæring. Behovet til deltakarane med rett og plikt vil avgjere kva nivå opplæringa vert lagt opp til - opplæring for nybegynnarar eller vidarekomne. Dersom det er behov for opplæring for personar utan rett til opplæring(arbeidsinnvandring m.fl), så vil ein prøve å legge til rette for det så langt det let seg gjere.
Vi har nokre ledige plassar. Ta kontakt med skulen for å undersøke kva som er ledig.

Rektor Paul Ivar Pedersen 46411100- paupe31@stranda.kommune.no

Inspektør Elisabeth Vågsæter 46411101- eliva21@stranda.kommune.no
 

Søknadsskjema: https://www.stranda.kommune.no/tenester/oppvekst/vaksenopparing/

 

Norvegų kalbos ir mokslo apie visuomenę mokymai suaugusiems.

Strandos pagrindinė mokykla ir suaugusiųjų mokymas suteikia kalbos mokymus kitakalbiams suaugusiesiems, turintiems teisę ir pareigą kalbos mokymuisi. Kursų dalyvių, turinčių mokymosi teisę ir pareigas, poreikiai nuspręs kaip bus organizuojamis kursai – pradedančiųjų ar pažengusiųjų lygiu. Jei yra kalbos mokymosi poreikis asmenims be teisės  į mokymą (pvz. darbo migrantai), bus bandoma sudaryti tam galimybę. Mes turime kelias laisvas vietas. Susisiekite su mokykla tam, kad sužinoti kiek yra laisvų vietų.

Direktorius Paul Ivar Pedersen 46411100- paupe31@stranda.kommune.no

Pavaduotoja ugdymui Elisabeth Vågsæter 46411101- eliva21@stranda.kommune.no

 

Szkolenie z języka norweskiego i wiedzy o społeczeństwie dla dorosłych obcojęzycznych. Szkoła średnia w Strandzie (Stranda ungdomsskule) i Ośrodek Szkolenia dla Dorosłych zapewnia szkolenie języka norweskiego oraz wiedzy o społeczeństwie dla dorosłych mówiących w innym języku z prawem i obowiązkiem do szkolenia. Zapotrzebowanie uczestników z prawem i obowiązkiem zdecyduje jaki poziom nauki zostanie przeprowadzony- szkolenie dla początkujących lub zaawansowanych. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na szkolenie dla osób bez prawa do szkolenia (z przewagą imigrantów zarobkowych) wtedy spróbujemy to ułatwić na ile będzie to możliwe. Dysponujemy pewną ilością wolnych miejsc. Więcej informacji o wolnych miejscach można uzyskać przez kontakt ze szkołą.

Dyrektor Paul Ivar Pedersen 46411100 -  paupe31@stranda.kommune.no

Inspektor Naucznia Elisabeth Vågsæter 46411101 - eliva21@stranda.kommune.no

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie Stranda.kommune.no