Søknad om erstatning for rovviltskade 2018

 

Publisert av Line Drege. Sist endra 16.10.2018

Jerv.jpg - Klikk for stort bilete Elektronisk søknadssenter er opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2018. Fristen er 1. november.

Sjå nyhendesak
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/soknad-om-erstatning-for-rovviltskade-i-2018/

Informasjon om rovviltobservasjonar og rovviltskader på husdyr i Møre og Romsdal er tilgjengeleg i Rovbase innsyn:
http://www.rovbase.no/?type=2&rovdyr=111&observasjoner=36863&rovviltskader=29&vurdering=3&fylker=1-15&fraDato=2018-04-01#
 

(lenka syner treff med konklusjon «dokumentert» og «antatt» i perioden 1. april til d.d. i 2018).