Søknad om erstatning for rovviltskade 2018

 

Klikk for stort bileteElektronisk søknadssenter er opna for innsending av søknad om erstatning for rovviltskade på sau etter beitesesongen 2018. Fristen er 1. november.

Sjå nyhendesak
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/soknad-om-erstatning-for-rovviltskade-i-2018/

Informasjon om rovviltobservasjonar og rovviltskader på husdyr i Møre og Romsdal er tilgjengeleg i Rovbase innsyn:
http://www.rovbase.no/?type=2&rovdyr=111&observasjoner=36863&rovviltskader=29&vurdering=3&fylker=1-15&fraDato=2018-04-01#
 

(lenka syner treff med konklusjon «dokumentert» og «antatt» i perioden 1. april til d.d. i 2018).