Oversikt over tilsette


Einingsleiarar

Ansatte i avdelingen Einingsleiarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 464 11 032

Einingsleiar Næring og teknisk

Einingsleiar 464 11 060
Einingsleiar 464 11 140

Einingsleiar Sunnylven barnehage

Einingsleiar 464 11 180

Einingsleiar Sunnylven distrikt

Einingsleiar 464 11 114

Einingsleiar Geiranger skule og barnehage

Einingsleiar 464 11 106

Einingsleiar Ringstad skule

Einingsleiar 464 11 130

Einingsleiar Helstad barnehage

Einingsleiar 464 11 065

Einingsleiar Sosialtenesta

Einingsleiar kultur 464 11 054
Einingsleiar 464 11 100

Einingsleiar Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring

Einingsleiar 464 11 124

Einingsleiar Sunnylven skule

Einingsleiar 464 11 187

Einingsleiar Geiranger distrikt

Einingsleiar 464 11 135

Einingsleiar Ringstad barnehage