Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulerektor 464 11 055
Spesialpedagog 464 11 060
Saksbehandlar byggsak 464 11 028
Terapeut 464 11 072
Helsesjukepleiar 464 11 189
Folkehelsekoordinator / HMS rådgjevar 464 11 566
Sekretær 464 11 061
Kommuneoverlege 464 11 990
464 11 075
Einingsleiar 464 11 059
464 11 073
Helsesjukepleiar 464 11 081
Barnehagestyrar 464 11 117
Skogbrukssjef 464 11 024
Eigedomsskattekontor 915 27 531
Fagleiar 464 11 403
Kommunalsjef oppvekst 464 11 005
Leiande helsesjukepleiar 464 11 082
Styrar 934 01 213
Inspektrø Ringstad skule 464 11 107
Spesialpedagog 464 11 064
Ingeniør 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Jordmor 464 11 080
Fagleiar Flyktning og Innvandrartenesta 464 11 074
Helsesjukepleiar 464 11 083
Saksbehandlar plan 464 11 039
Brannmester 464 11 033
Leiar Frivilligsentralen 464 11 076
464 11 071
Inspektør Ringstad skule 464 11 108
Einingsleiar Paul Ivar Pedersen 464 11 100
Fysioterapeut 464 11 173
464 11 135