Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjukepleiar 464 11 103
Kulturskulerektor 464 11 055
Spesialpedagog 464 11 060
Saksbehandlar byggsak 464 11 028
Terapeut 464 11 072
Eigedomsskattekontor 464 11 011
Helsesjukepleiar 464 11 189
Folkehelsekoordinator / HMS rådgjevar 464 11 566
Fagleiar 934 74 099
Sekretær 464 11 061
464 11 075
Sosialkurator 464 11 073
Helsesjukepleiar 464 11 081
Barnehagestyrar 464 11 117
Skogbrukssjef 464 11 024
Kommunalsjef oppvekst 464 11 005
Leiande helsesjukepleiar 464 11 082
Kommuneoverlege
Styrar 934 01 213
Ergoterapeut 464 11 077
Inspektør Ringstad skule 464 11 107
Spesialpedagog 464 11 064
Hjelpemiddelansvarleg 464 11 158
Ingeniør 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Einingsleiar 464 11 059
Fysioterapeut 464 11 173
Jordmor 464 11 080
Ungdomslos og pp-rådgjevar 464 11 121
Helsesjukepleiar 464 11 083
Saksbehandlar byggsak 464 11 039
Brannmester 464 11 033
Leiar Frivilligsentralen 464 11 076
464 11 071
Inspektør Ringstad skule 464 11 108
Einingsleiar Paul Ivar Pedersen 464 11 100
464 11 135