Oversikt over tilsette


Næring og teknisk

Ansatte i avdelingen Næring og teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Feiar 464 11 043
Ingeniør VA/veg 464 11 029
Einingsleiar 464 11 032
Næringssjef 464 11 023
Planleggjar 464 11 026
Saksbehandlar byggjesak 464 11 028
Arbeidsleiar uteseksjonen 464 11 041
Driftsleiar 464 11 122
Skogbrukssjef 464 11 024
Feiar 464 11 036
Ingeniør oppmåling 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Saksbehandlar plan 464 11 039
Brannsjef 464 11 033