Årets rettleiar 2022 Sunnmøre kommunale opplæringskontor

Sunnmøre kommunale opplæringskontor

Eva-Iren Nordang frå Ringstad barnehage vart kåra til årets rettleiar 2022!

Sunnmøre kommunale opplæringskontor mottok nominasjonar på fleire rettleiarar, og det vart Eva-Iren som stakk av med sigeren for 2022.

Lærlingane skildrar Eva-Iren som ein super rettleiar som er engasjert i arbeidet sitt og lærlingane. Ho stiller alltid opp, og har ei yrkesstoltheit som smittar lett over på andre. Ho motiverar lærlingane og styrkar dei i deira utvikling.

Prisen vart utdelt på Sunnmøre opplæringskontor si inspirasjonssamling 30.01.23.

Stranda kommune gratulerer Eva-Iren med velfortent pris!