Avlingssvikt

 Klikk for stort bilete

Det er observert ein del skadar på grunn av isbrann denne våren.

Dersom du har vore utsett for dette bør du lese vedlagde regelverket (PDF, 595 kB)for å søkje om erstatning.

 

Hugs å melde frå til landbrukskontoret slik at vi får synfart areala før du startar jordarbeiding.