Avløpsledning flytta frå Hagevika

Klikk for stort bilete  

Kommunalteknikk har no flytta avløpsledninga.
Problema med at kloakk kom opp til overflata i småbåthamna og i område rundt badeplassen på Øykjeberget er no løyst.

 

Klikk for stort bilete