Behov for tilkallingsvikarar i pleie- og omsorg

 

Stranda distrikt
Sjukeheimen - Behov for natt og helgar - også ellers i veka -
kontaktperson Sidsel Langelo tlf.nr. 464 11 057

Heimesjukepleien. Må ha sertifikat. kontaktperson Astrid H.Ringdal tlf.nr. 464 11 156

 

Sunnylven distrikt
Omsorgssenteret - behov for nattevakter og tilkallingsvikarar i helgar og ellers i veka - 
kontaktpers. Liv Skarbø Gjærde tlf. 464 11 180