Ekstrautbetalingar produksjonstilskot

  

Mange har no fått utbetalt første del av ekstrautbetalinga. Men ver merksam på at dette berre er deler av utbetalinga. Det er den delen som er basert på tala frå oktober 2021 som er betalt ut denne veka. Den gjeld areal og slaktedyr. I neste veke (37) kjem utbetalinga som er basert på tal frå mars 2022 og som gjeld husdyrtal.

Sjå elles artikkel lagt ut på heimesida til Statsforvaltaren