Film om Korsbrekkelva

Dette er ei førsteutgåve og den er laga berre på éin dag!

Det er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning (SNVF) står bak videoen. Dei fekk ein del midlar frå næringsfondet og har vore aktive i forhold til denne elva og skildrar prosjektet dei søkte om midlar til slik: «Prosjektet skal gjennom konkrete tiltak i Korsbrekkelva tilføre meir villaks i elva og auke verdiskapinga i lakseturismen for grunneigararar og andre lokale næringsaktørar. Målet er å gjere Korsbrekkelva til eit utstillingsvindauge for Møre og Romsdal i god lakseforvaltning og verdifull lakseturisme og overføre kompetansen til andre elveeigarlag rundt i fylket

Klikk for stort bilete 

 Foto: Sunnmøringen

 

Stiftinga Norsk Villaksforvaltning skriv:

Film og nettside

Vi har også bilder fra mange av sonene og områdene i elva, som er klare til å bruke på en eventuell ny nettside som vi ønsker å lage for elva. Vi har nå fullført Breiaelva som skal fungere som malen for hva vi lager for andre. Selv om få trenger så mye innhold som Beiarelva, så det er slettes ikke noe simpel nettside som råtner bort vi satser på! Målet er også å ha en aktiv blogg som linkes mot Facebook. Da blir både nettside, blogg og Facebook besøkt jevnlig og både lokale og fiskere får et forhold til elva.

Filmen kan du sjå her: