Fint besøk frå Habostad

Tradisjon tru har vi i år igjen hatt fint besøk fra Habostad.
I dag hadde vi besøk av tre kopplam på omsorgssenteret. Dette var til stor begeistring for alle! Det var kjekt å sjå kor dei eldre lyste opp, klappa og holdt dei små lamma og fortalte om minner fra både barndom og yrkesliv.
Det var Jorunn Røyrhuus-Øie som tok med lamma fra garden sin på Habostad.
Stor stas for alle!

 Hilde med det minste kopplammet Bonden sjølv, Journn med lammet frå garden sin på Habostad