Geiranger - Folkemøte om framtidig skulestruktur i Stranda kommune

Klikk for stort bilete

Det vert folkemøte i Geiranger onsdag 11. januar kl 18.00 ved Geiranger skule og barnehage (gymsalen)

 

Arbeidsgrupper vart i haust oppretta i bygdelaga Sunnylven, Liabygda og Geiranger for å utgreie ulike alternativ for skulestruktur.

Det vil bli:
-orientering om arbeidet som pågår og bakgrunn for oppdraget
-drøfting og innspel til arbeidsgruppe for vidare arbeid


Ordførar, rådmann og kommunalsjef blir med på møtet.

Alle er velkomne.