Har du ein etablerer-idé om du ønskjer å få avklart før du bestemmer deg for å satse?

Klikk for stort bilete

hoppid.no-kontoret (ved næringsavdelinga) disponerer såkalla avklaringsmidlar for etablerarar. 

I denne lenka finn du regelverket for å få støtte til tidlegaavklaring for nye idear du ønskjer å få testa ut markanden for. Du kan få støtte til å få gjennomført mindre, men

avgjerande aktivitetar som gir deg eit betre vurderingsgrunnlag for vidare satsing.

Du søkjer om midlar på denne portalen: Regionalforvaltning

Det er sakshandsamar i kommunen som tek stilling til søknadene, og difor får du raskt svar.

Retningsliner 2017 (PDF, 270 kB)