Har du idear/planar om prosjekt der det er relevant å arbeide internasjonalt?

Klikk for stort bilete 

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut ei ny tilskotsordning for internasjonale forprosjekt.
Ordninga skal legge til rette for at kommunar, innovasjonsmiljø og kulturell og kreativ næring kan utgreie moglegheitene for å arbeide fram internasjonale samarbeidsprosjekt.

Her er relevant info og linkar til ordninga:

Pressemelding                                
Link til regionalforvalting