Hoppid midlar og ÅKP StepUp

Også eksisterande verksemder som burde gjennomført StepUp  for å sjekke eventuelle nye retningar, marknadar, endringar i forretningsmodellen kan søkje midlar frå hoppid til dette

https://www.aakp.no/aakp/kalender/kalender/akp-stepup---et-avklaringsprogram-for-utvikling-og-vekst2/


Tilbakemeldingar frå deltakarar går på det å lære av dei andre i kullet,  å knyte nye kontaktar og det å få inspirasjon til å tenke nytt - som noko som det viktigaste.

At ein også må gå litt ut av komfortsona – men og faktisk ut av kvardagen litt vert også nemnd som positivt!
 
Fagleg sett er dette avklarings-/ inspirasjonsprogrammet relevant for alle som driv verksemd og som tenker framover.


Kurset legg særleg vekt på viktigheita av kundefokus og «verdiskaping for kunden».  Ein er og innom presentasjonsteknikk, AI, digitalisering for å nemne noko.

Siste samling med mentor-romma vert drege fram som eit høgdepunkt.


ÅKP rekrutterer no neste kull.  Førebels plan om start 4. mars.
 

Kontakt: 
Robert A. Voldnes
Tlf. 906 58 517
Seniorrådgjevar