Hovudopptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO)

Opptak til barnehagar for 2024/2025 har søknadsfrist 1. mars.
Opptak til skulefritidsordning (SFO) for 2024/2025 har søknadsfrist 1.mars

Søknad om plass i barnehagar (private og kommunale) og SFO for neste skule/ barnehageår.

Søknad om barnehageplass og SFO har  elektronisk skjema som skal nyttast.

SFO plass må søkjast på nytt  for kvart skuleår.

Søknadsskjema til både barnehage- og SFO plass finn de her:
https://foresatt.visma.no/stranda

 

 

Kontakt servicekontoret eller den enkelte barnehage/skule om du treng hjelp til å søkje.

Barnehagane har samordna opptak og felles søknadsskjema for private og kommunale barnehagar.