Invitasjon til møte om målretta hjorteforvalting for Sunnylven 13.oktober kl 1930

 

Norsk Hjortesenter kjem med Magnus Frøyen, som er ansvarleg for hjorteforvalting
og tek opp målretta forvalting gjennom bestandsplan\bestandsplanområde.

Geiranger Bakeri og kommunen byr på suppe, kaffi, kaffimat.
Stranda kommune inviterar alle grunneigerar i Sunnylven inkl. Ljøen til møte om målretta
hjorteforvalting i Sunnylven årsleveområde jf. «Sunnhjort» på Hægstad gard 13/10-21 kl 1930.
Grunneigarar kan sende fullmakt med andre til å delta om dei ikkje kan stille sjølve

Vel møtt!