Juleglede 2023

Har du, din familie eller nokon du kjenner behov for litt ekstra til jul?  
Jula nærmar seg med stormskritt og Stranda frivilligsentral i samarbeid med Stranda Røde Kors Omsorg, Sunnylven Sanitetslag og Sosialtenesta organiserer Juleglede 2023. 
Vi deler ut matkasser, med ulike matvarer og hushaldningsartiklar, og julegåver til familiar og einslege som kan ha behov for litt ekstra i juletida.  

Vi inviterer personar til å melde seg sjølv eller nominere andre til Stranda frivilligsentral v/ Ragnhild Stadheim på ragnhild.stadheim@stranda.kommune.no eller 464 11 076. 

Send oss namn, talet på personar i hushaldet (barn, vaksne) og telefonnummer/e-post innan 1.desember 2023.