Justering av kompensasjonsordninga til lokalt næringsliv

Regjeringa kom med ei pressemelding om justering av kompensasjonsordninga 23.12.2021, det vil seie etter at Stranda kommune hadde lagt ut informasjon om dette.

Her får de informasjon om endringar og vilkår. Les pressemeldinga.