Konstitueringar i Stranda kommune

Frå 01.01.23 fortsett Tone Lillebø som konsitutert rådmann og Oddbjørg Solhaug som konstituert kommunalsjef helse- og omsorg.