Korleis ønsker du at Møre og Romsdal skal vere i framtida?

 Delta i spørjeundersøkinga 'Mitt Møre og Romsdal'.

Klikk for stort bilete 

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeider planar for heile regionen, og det er viktig  å høyre korleis du ønsker å ha det i Møre og Romsdal i framtida. Det har derfor vorte laga ei kort spørjeundersøking.

Spørjeundersøkinga finn du her: