Kulturminnepris 2021 til Mølltunet i Geiranger

Sigurd Neby, Willy Nikkers AS  

Kvart år blir Riksantikvarens kulturminnepris delt ut til personar, organisasjonar eller miljø som har gjort ein særleg innsats for kulturminne. Det er no kunngjort at eigarane av Mølltunet i Geiranger får Riksantikvaren sin kulturminnepris 2021.

Du kan lese meir her:
https://www.riksantikvaren.no/siste-nytt/pressemeldinger/kulturminneprisen-2021/

Stranda kommune gratulerer med prisen og takkar for det gode samarbeidet for å ta vare på dette svært særmerkte tunet!