Ledige stillingar som kommunepsykologar i Stranda og Fjord kommunar

Klikk for stort bileteEr du psykolog og på utkikk etter den ultimate muligheita til å kombinere jobb og eit aktivt friluftsliv - ja då er dette rette området for deg. Vi tilbyr unik natur, fjord og fjell, og andre ekstreme opplevingar.

Som følgje av nasjonal satsing innan psykisk helse og rus er det oppretta to 100% psykologstillingar i Stranda- og Fjord kommunar. Psykologane vil få tilbod om kompetanseutvikling og deltaking i lokale og regionale fagnettverk.

Den/dei som vert tilsett i dei respektive kommunane får i fellesskap organisere, prioritere og utforme ein modell for samarbeid og fordeling av eventuelle arbeidsoppgåver. Psykologane vil ha hovudkontor i den respektive kommunen ein blir tilsett i, men det blir lagt til rette for arbeid begge plassane. 

Meir informasjon om stillingane