Ljøvegen – frå rasveg til autostrada

Av: Helge Søvik
Grafisk arbeid: Arne Inge Tryggestad
Trykk: Trykkmann AS

Heftet Ljøvegen - frå rasveg til autostrada  (PDF, 11 MB)er utgjeve av Stranda kommune i høve den offisielle ny-opninga av Fylkesveg 60 mellom Røyr og Hellesylt, 17. desember 2016.