Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. mars 2024

07.02.2024 10.44

Løyving til brannsikring av sentrum i Geiranger og Hellesylt

Hellesylt

Stranda kommunen har fått tildelt 287 500 kr frå ordninga «Brannsikring av tette trehusmiljø» til gjennomføring av forprosjekt som skal analysere behov og tiltak for å sikre desse bygningsmiljøa.

Gågata i Geiranger

Det vil bli utarbeidd rapportar som vil kome med tilrådingar om aktuelle tiltak. Når ein slik rapport er ferdig godkjent vil kommunen kunne søkje om midlar til praktiske tiltak (investeringar).